DGO DEBAT: Lægesekretærer er guld værd

DORTHE LA COUR, KANDIDAT KV17 OG RV17 (K)
Det er forståeligt, at lægesekretærerne er usikre på deres fremtid. Men der er brug for lægesekretærer, der kan sikre et godt arbejdsflow.Fra flere sider peges der på, at det er lægerne, der er udfordringen i forbindelse med Sundhedsplatformen, fordi de har svært ved at bruge systemet.

Læger skal ikke pålægges særlig uddannelse i it for at bestride deres job. Deres arbejdstid skal bruges på patienter og ikke på at gætte hvilken tast, der skal anvendes for at komme videre i systemet.

Frem for at få sekretæren til at løse opgaven, vælger man at banke løs på en faggruppe, som i stigende grad ser deres arbejdsdag ændret fra at sidde foran en patient til at skulle sidde foran en skærm.

Der er udfordringer med at få Sundhedsplatformen til at fungere, og antallet af behandlede patienter er faldet.

Snart kan en anden udfordring opstå: lægemangel. For hvem vil dog arbejde et sted med så lidt respekt for faglighed – såvel lægers som lægesekretærers.

Region Hovedstaden har allerede høstet en forventet effektivisering med indførelsen af Sundhedsplatformen, inden den er kommet ordentlig i drift.

Lægesekretærerne skal tilbage til tasterne og løse de opgaver, de så glimrende løste for ikke så længe siden.