Persondataforordningen kan være roundup for små foreninger

Persondataforordningen (GDPR) beskytter vores persondata men kan desværre samtidig virke som en slags roundup for små foreninger.

I dag behandler Folketinget et forslag til folketingsbeslutning om blandt andet at undtage mindre foreninger fra persondataforordningen ved at gøre brug af undtagelsesbestemmelserne i forordningen. HURRA.

For skal GDPR overholdes, skal der udarbejdes retningslinjer og procedurer for behandling af data, slettepolitik og meget mere. Det er lidt overvældende for små foreninger og fællesskaber med begrænset økonomi. Det kan afskrække mange fra overhovedet at stifte en forening, og det vil da være en kedelig tendens i forenings-Danmark.

Man kunne faktisk godt kalde det et forslag til afbureaukratisering – det, der bliver talt så meget om, og bliver gjort så uendelig lidt ved. Hip Hip HURRA!