Min politik

Lyngby-Taarbæk er en god kommune. Det skal den fortsætte med at være.

En god og sund økonomi er helt afgørende for drift og udvikling – både i den kommunale/regionale verden og i den private verden. Efter fire år med Sofia Osmani i spidsen som borgmester har Lyngby-Taarbæk et godt økonomisk udgangspunkt, og det skaber grobund for – med omtanke – at sætte rammerne for fremtiden og udviklingen i kommunen.

Velfærdsteknologi vil i stigende grad overtage en række opgaver på f. eks. ældreområdet, og den politiske opgave er/bliver at sætte rammer for, hvordan og i hvilket omfang vi vil gøre brug af den nye teknologi. Fokus skal altid være på mennesket – på helhedstænkning. Det gælder på hospitaler, institutioner, plejecentre, borgerbetjening og meget mere. Teknologi er et middel , ikke et mål i sig selv. Digitalisering løser nok visse problemer, men skaber andre, og vi skal holde os dette for øje.

Stigningen i  den kommunale grundskyld er såvel ved beslutning i kommunalbestyrelsen som ved aftale i Folketinget blevet begrænset i de seneste tre år. Men den langsigtede Folketingsaftale på boligområdet har dog ikke givet den klarhed og ro, som vi havde behov for. Der er behov for at få afdækket, hvor god eller dårlig aftalen er for vores område, og om nødvendigt at tage oolitiske skridt til mulige justeringer. Helt grundlæggende  køber jeg  ikke præmissen om, at man skal betale skat af egen bolig, men en sådan omlægning af det danske skattesystem hører under Folketinget og ikke under det kommunale selvstyre.

Der er stor variation i boligernes størrelse og ejerforhold i vores kommune. Det skal  der fortsat være. Generationer før os har tænkt tanker, da de skabte bydelene og villakvartererne. I de seneste 10 år synes jeg,  vi gået på kompromis med de linjer og den harmoni, der oprindelig blev tænkt, og kommunens udtryk ændrer sig. Er tiden ikke  kommet til at nedbringe antallet af nedrevne villaer, og sige nej tak til nye, og ofte ikke særlig arkitektonisk smukke huse?

På skoleområdet tales der meget om, at børn og unge skal have en digital dannelse. Det er langt fra alle, der møder ind med en rygsæk af færdigheder, der gør dem i stand til at færdes sikkert og respektfuldt på de sociale medier, så det skal være et fokusområde for skolerne. En forudsætning for digital dannelse er social dannelse, og det er noget, der skal læres hjemmefra og understøttes i institution og skole med flere.

Kommunen er attraktiv for virksomheder, men vi kan gøre mere.  Jeg vil arbejde for tætte og effektive samarbejder mellem virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner, så børn og unge får mulighed for at få et reelt indtryk af det arbejdsliv, der venter dem efter uddannelse. Det skal ruste dem til at vælge den uddannelse, der er rigtig for dem.

Og så skal vi fortælle historien – den fantastiske lokalhistorie som er helt særlig i Lyngby Taarbæk. For der er masser at lære af tidligere generationer, og den viden skal vi bruge, når vi former fremtiden.

Læs mere under mine mærkesager

Mine mærkesager