Letbane: Nej tak

Offentlig transport: Ja tak! Jeg er tilhænger af kollektiv transport – bare ikke en letbane ned gennem centrum af Lyngby.

En god infrastruktur er vigtig for borgerne og for virksomhederne i kommunen. Fremkommelighed tiltrækker medarbejdere til både den private og den offentlige sektor. Der er et alternativ til Letbanen, nemlig busser, hvor både anlæg og drift er langt mere skånsomt for Lyngby Bymidte og for borgernes skattekroner.

For at Letbanen kan køre, kræver det, at hele ledningsnettet i Lyngby Bymidte omlægges. En busløsning kræver ikke omfattende ledningsomlægninger. Støjsvage, miljørigtige busser kan løse opgaven i stedet for en støjende Letbane med køreledningsmaster og omformerstationer. Letbanen er en meget dyr og utidsvarende løsning. Den vil påføre borgere i nærmiljøet store gener, både i anlægsfasen fra 2018-2024, og efterfølgende med diverse trafikomlægninger med meget mere.

Hvis det skal køre på skinner, må vi få linjeføringen lagt om. Der er ikke plads til ret mange biler på Buddingevej, når Letbanen også kører her. Der er forlængst udarbejdet linjeføringer udenom centrum af Lyngby, og jeg synes, det er her, Letbanen i givet fald skal føres.