Region: Du skal være tryg ved sundhedsvæsenet

Din patientsikkerhed skal i fokus. Skadestuen på Gentofte Hospital skal bevares - også efter 2019.

Det professionelle sundhedspersonale skal bruge tiden på patienterne. Det er helt afgørende for din sikkerhed som patient at Sundhedsplatformen kommer til at fungere. Der er et godt stykke vej endnu, og derfor vil jeg arbejde for, at lægesekretærerne igen overtager det administrative arbejde, så læger og sygeplejersker får tid til at behandle og vejlede dig.

Som patient har du brug for et sammenhængende forløb og behandling. Når du har fået en eller flere diagnoser, skal du hurtigt have en samlet plan fra sygehuset, så du og dine pårørende kan se dit behandlingstilbud. Du skal møde et sygehus, der har overblikket over din sygdom og dit behandlingsforløb. Den opgave skal du ikke selv løse. Det skal være slut med patienter, der transporteres rundt mellem forskellige afdelinger og sygehuse.Samarbejdet mellem kommuner og sygehuse skal styrkes – så du får et godt sammenhængende forløb, uanset om du behandles hjemme eller på sygehus.

Patienter skal møde et velforberedt sundhedsvæsen med høj kvalitet, uanset hvor du som patient er i dit behandlingsforløb.

Du og dine pårørende skal have omsorg både under og efter dit behandlingsforløb, og I skal mødes med respekt og ordentlighed. Det gælder i omgangstone, i information og vejledning. I skal opleve et sundhedsvæsen med fokus på kvalitet og resultat, og med ét mål: at du bliver rask.  Der skal sættes fokus på omgangtonen og på kulturen på sygehuse og i ældreplejen.