En god ældrepleje

Ældreplejen skal igen have gode tilsynsrapporter. Ud med minuttyrani. Medarbejdernes faglighed skal i spil i tæt samarbejde med borgerne og deres pårørende.

Jeg mener, at friere rammer til at løse opgaverne, inddragelse af borgerne og deres pårørende i hverdagen i kombination med medarbejdernes faglighed giver en bedre hverdag for borgerne – og samtidig grobund for øget arbejdsglæde. Og det er også vigtigt, for vi skal fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere.

Jeg arbejder konkret for, at:
• Etablere et friplejecenter og friplejeboliger, som alternativ til de nuværende plejecentre mv.
• Udvikle fremtidens hjemmepleje og plejen på plejecentrene. Borgerne skal sikres dels helhed i opgaveløsningen, og dels en tæt dialog mellem fagpersoner – det styrker fagligheden og giver borgerne en god oplevelse af den daglige omsorg
• Forstærke samarbejdet med og inddragelsen af borgere, pårørende, frivillige og interessenter på både plejecentre og i hjemmeplejen
• Fokusere på at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen, og på medarbejdernes kompetenceudvikling
• Sørge for gode rammer for frivilligt arbejde på ældreområdet, for det er et super vigtigt supplement til den kommunale service
• Fortsat overholde plejeboliggarantien
• Sikre en klar og tydelig kommunikation og vejledning til ældre medborgere, ja, til alle borgere