En tryg alderdom

En tryg alderdom handler for mig om at bevare retten til selv at bestemme længst muligt.

Livskvalitet er mange ting og indebærer noget forskelligt for hver enkelt borger. At blive ældre i Lyngby-Taarbæk skal være noget, du trygt kan se frem til, fordi kommunen har et højt serviceniveau og varierede tilbud, og fordi du har gode muligheder for at deltage i sociale tilbud – såvel kommunale som private.

Lyngby-Taarbæk Kommunes pleje- og omsorgstilbud skal understøtte ældre borgeres mulighed for at leve et selvstændigt og uafhængigt liv gennem aktiv inddragelse i opgaveløsningen. Kommunens tilbud skal udvikles i dialog med nuværende og fremtidige brugere, og samarbejdet med sygehusene skal blive endnu bedre. Vi skal bidrage til, at der er større sammenhæng i patientforløb, og fastholde koordineringen med sygehusene ved udskrivning. Hermed kan vil blive endnu bedre til at give patienterne/borgerne de rigtige ydelser og tilbud efter udskrivning fra sygehus.

Min mor var dement, og tryghed var helt afgørende for hende. Det kan være svært at skabe tryghed for demente. Ny teknologi og nye produkter målrettet demente kan være med til at understøtte hverdagen. Det skal aldrig være en erstatning for menneskelig kontakt, men kan for eksempel være en særlig sengealarm eller en tryghedsskabende demensmadras.

Pårørende, både til demente og til borgere med kroniske sygdomme, skal støttes og vejledes – til gavn for alle parter.