Et værdigt og aktivt seniorliv

Tryghed, plads til forskellighed, høj faglighed i den kommunale hjælp, og inddragelse af borgere og brugere er mit udgangspunkt.

Det skal stadig være godt og værdigt at blive ældre i Lyngby-Taarbæk kommune.

Fagligt er ældreområdet i hastig forandring. Fremtidens ældrepleje og omsorg er lige om hjørnet. Vi bliver flere ældre, og levealderen stiger. Snitfladen mellem de højt specialiserede sygehuse og det nære sundhedsvæsen flytter sig. Opgaverne skal i højere grad løses af praktiserende læger og kommunen.

Jeg arbejder konkret for, at:
• Etablere et friplejecenter og friplejeboliger, som alternativ til de nuværende plejecentre mv.
• Udvikle fremtidens hjemmepleje og plejen på plejecentrene. Borgerne skal sikres dels helhed i opgaveløsningen, og dels en tæt dialog mellem fagpersoner – det styrker fagligheden og giver borgerne en god oplevelse af den daglige omsorg
• Forstærke samarbejdet med og inddragelsen af borgere, pårørende, frivillige og interessenter på både plejecentre og i hjemmeplejen
• Fokusere på at fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen, og på medarbejdernes kompetenceudvikling
• Sørge for gode rammer for frivilligt arbejde på ældreområdet, for det er et super vigtigt supplement til den kommunale service
• Fortsat overholde plejeboliggarantien
• Sikre en klar og tydelig kommunikation og vejledning til ældre medborgere, ja, til alle borgere