Et godt og attraktivt idrætsliv for dig

Lyngby-Taarbæks dejlige natur, mange idrætsfaciliteter og utallige frivillige skaber gode muligheder for alle borgere, der ønsker at være aktive.

Det er oplagt at være ambitiøs på idrætsområdet. Kommunen har mange idrætsfaciliteter, en skøn natur og mange borgere, der gerne vil være aktive.

Vi har alle ingredienserne til at lykkes med at være ambitiøse. De mange muligheder skal gøres synlige og konkrete for borgerne, og der skal være tilbud til alle – om det er en halv times gå-tur eller længere løberuter til den mere ambitiøse motionsdyrker.

Nye muligheder kommer til. Novozymes byggeri på Dyrehavegårds jorde vil skabe nye aktiviteter for borgerne med adgang til natursti, og en cykel- og gangsti.

Idræt og bevægelse skal tænkes med ind i alle områder af kommunens tilbud. I daginstitutioner, skoler, SFO, ungdomsuddannelser og plejehjem. Man bliver glad i låget af at bevæge sig og komme ud i det fri.

Som formand for Kultur- og Fritidsudvalget fik jeg lejlighed til at møde nogle af de mange borgere, der er engageret i fritidslivet. Rigtig mange frivillige udfører et stort arbejde i foreninger og klubber af enhver karakter. Uden de frivilliges indsats ville mulighederne ikke være så talrige. Det arbejde skal vi støtte op om.