Min blog

Popler ved Kanalvej bliver politiske

Jeg er ikke tilfreds med, hvad sådan en gammeldags klimauvenlig jernbane gør ved vores bycentrum. Vi skal have afklaret, hvad der kan gøres for at bevare dem. Link: Popler ved Kanalvej bliver politiske    

91 kommuner tabte i afbureaukratiseringslotteriet

Da regeringen satte syv forsøgskommuner fri for bureaukrati og regulering, tabte de resterende 91 kommuner. Der er ikke belæg for, at meget bureaukrati giver bedre borgerservice. Link: 91 kommuner tabte i afbureaukratiseringslotteriet

Sommerpakke til ældre – behov eller symbolpolitik?

Regeringens sommerpakke til de ældre var svær at pakke ud. Tanken var god nok – flere aktiviteter til ældre medborgere, som på grund af Covid-nedlukningen i foråret faktisk var spærret inde i deres eget hjem. Men er Tivoli-besøg det rette tilbud til denne gruppe af ældre og svage medborgere? Link:... Læs mere

Forebyg plastaffald i stedet for at symptombehandle

Man ser det for sig. Affaldssortering i 10 fraktioner vil ændre enhver indkørsel til villaer, beboelsesejendomme, institutioner med mere til en mindre affaldscontainerpark. Umiddelbart kan mere sortering lyde som en løsning. For det svarer til udelukkende at behandle en sygdom, ikke at forebygge den. Link: Forebyg plastaffald i stedet for... Læs mere

Demensvenlige sygehuse – også i Region Hovedstaden

Et stigende antal medborgere får diagnosen demens, og disse borgere er ofte i kontakt med sygehusene. Personalet skal uddannes til at hjælpe demente medborgere på en god og konstruktiv måde, og det tager tid. Der må være mange andre praktiske initiativer, som man kan tage hul på nu Link: Demensvenlige... Læs mere