Min blog

International skole en kommunal mulighed?

Danmark som demokratisk samfund og som videns- og produktionsland er stærkt afhængig af, at vores borgere er både fagligt veluddannede og dannelsesmæssigt godt rustet til voksenlivet. Den grundlæggende læring, som sker i skolen, er af afgørende betydning for de unges senere uddannelsesvalg og for deres deltagelse i demokratiet. Derfor skulle... Læs mere

DGO DEBAT: Styrket forebyggende unge-indsats

Ekstra penge til en styrket ungeindsats skal blandt andet bruges på det forebyggende arbejde, og på at ansætte en medarbejder, der indgående kender ungdomsmiljøerne, de problemer og udfordringer de unge har, og som kan kommunikere klart og direkte med de unge. Ungeprofilen, som vi fik forelagt tidligere på året, og... Læs mere

DGO DEBAT: Lægesekretærer er guld værd

DORTHE LA COUR, KANDIDAT KV17 OG RV17 (K) Det er forståeligt, at lægesekretærerne er usikre på deres fremtid. Men der er brug for lægesekretærer, der kan sikre et godt arbejdsflow.Fra flere sider peges der på, at det er lægerne, der er udfordringen i forbindelse med Sundhedsplatformen, fordi de har svært... Læs mere

DGO Debat: Vi har så meget kultur at byde på

DORTHE LA COUR, M-KB OG KANDIDAT TIL KV17 OG RV17 (K) Lyngby-Taarbæk har så meget kultur at byde på. Men jeg tror ikke, vi er gode nok til at fortælle, hvad der sker af både kommunale og private aktiviteter.Lad mig sætte Kongernes Parforce-jagt i Dyrehaven, Industriens Vugge langs Mølleåen og... Læs mere

DGO DEBAT: Demens på skoleskemaet – dgo

DORTHE LA COUR, M-KB OG KANDIDAT KV17 OG RV (K) Demens kaldes med god grund de pårørendes sygdom. Op mod 400.000 lever i dag med et demensramt familiemedlem, og tallet forventes at stige. Derfor vil mange børn opleve, at bedsteforældre ændrer sig. I Lyngby-Taarbæk skal vi sætte demens på skoleskemaet... Læs mere

DGO DEBAT: 10 ulemper ved Letbanen

SOFIA OSMANI, METTE SCHMIDT OLSEN, JAN KASPERSEN, KARSTEN LOMHOLT, AASE STEFFENSEN, DORTHE LA COUR, ALLE M-KB (K) Her er 10 ting, hvor Letbanen ikke bliver et gode for dig, fordi Letbanen* gør dig mindre mobil, hvis du ikke har bil og ikke bor ved en Letbanestation. Letbanen betyder nemlig færre... Læs mere